Nyheder

Velkommen til Studebjergslettens Grundejerforening

Studebjergslettens Grundejerforening blev stiftet den 23. marts 1960 og består af 49 matrikkelnumre.

Historie

Studebjerg er navnet på den lille bakke der ses på billedet til venstre. Her mødtes bønderne i gamle dage.


Man finder den smukkeste udsigt fra dette punkt. Man kan spejde Kattegat mellem de to bakkeskråninger den ene vej og resten af vejen rundt ser man det foranderlige og smukke Heatherhill.

Heatherhill er et åbent, bakket og fredet naturområde med store lyngbakker, helt ud til

Kattegat, nær Rågeleje.


Heatherhill betyder Lyngbakkerne og var engang et privat område med en stor, flot villa, der tilhørte den engleske millionær Vincent. Staten overtog villaen og området efter Anden Verdenskrig. Villaen var da ødelagt af tyske soldater og blev revet ned. Det eneste som er tilbage, er den buede stentrappe som ledte op til villaen.


Hovedparten af Heatherhill er dækket af hede og lyngplanter. Terrænet med dets markante bakker og dale blev dannet under den sidste istid.


Området omkring Heatherhill blev freddet i 1958 med det formål at bevare landskabets særpræg og dets særlige botaniske og geologiske værdier samtidig med at offentligheden sikres adgang til området og stranden.


Det flotte lyngbeklædte område ejes nu af Skov- og Naturstyrelsen.


Læs eventuelt Søren Floris' "Turen går til Heather Hill"

Nyheder:

Ny formand

På den ordinære generalforsamling søndag den 2. august blev Charlotte Schmahl, Rågemarksvej 16, enstemmigt og med akklamation valgt til ny formand for Studebjergslettens Grundejerforening. Hun afløser Jørgen Jensen, Hedegårdsvænget 8, som takkede af efter 12 år på posten.


Charlotte Schmahl har god erfaring med bestyrelsesarbejde, og hun og hendes mand, Michael, har haft sommerhus her i mange år og kender området ud og ind. På generalforsamlingen var der lykønskninger til den nye formand og tak til den afgående for indsatsen.


Sekretær Ralf Rudfeld, Hedegårdsvænget 7, blev genvalgt til bestyrelsen. Tanja la cour Hoekstra, Hedegårdsvænget 10, blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen. Alle øvrige valg var genvalg.


Referat fra generalforsamlingen vil blive udsendt hurtigst muligt sammen med en opdateret medlemsliste.


Generalforsamling i Grundejerforeningen Studebjergsletten  - søndag den 2. august 2020

Studebjergslettens Grundejerforening afholdte ordinær generalforsamling søndag den 2. august kl. 11.00 i Vejby Forsamlingshus. Der var som altid god stemning og gode debatter. Velkommen til vores nye naboer

velkommen til Maybrit Scherrebeck Christensen og Jens Ole Christensen, som har overtaget Hedegårdsvænget 6.Husk vores Facebook-gruppe

Husk vores Facebook-gruppe f"Grundejerforeningen Studebjergsletten". Formålet med gruppen er at dele nyheder i foreningen, lokale nyheder, link til artikler, foto, køb og salg etc.. Her vil altså ikke ligge formel information og dokumentation som referater og regnskaber - de vil stadig være at finde her på hjemmesiden. Idéen er have et sted, hvor vi kan dele de lidt mere uformelle ting, og vi glæder os til at se dig som medlem af gruppen! Skriv gerne din adresse i Studebjergsletten, når du anmoder om medlemskab - det er kun grundejere i foreningen, der får medlemsskab


https://www.facebook.com/groups/115530258778338/Vedligeholdelse af roser og rabatter

Som omtalt i mail 6. august 2019 til alle medlemmer har bestyrelsen efter opfordring fra flere drøftet
vedligeholdelse af vilde roser og rabatter. Det giver bestyrelsen anledning til at præcisere følgende:


1. De tinglyste servitutter for foreningens område fastslår blandt andet følgende: ”I alle parcelskel mod det
fredede Studebjergareal og mod de på udstykningsplanen viste vifteveje skal parcelejerne være pligtige at
vedligeholde hegn af vilde roser. I øvrige parcelskel må kun hegnes med levende hegn”.


2. Ifølge vedtægternes § 3 går vejrabatter fra skelpæl til vejbelægning og skal af den enkelte parcelejer
holdes ryddet, renholdt og farbar for al trafik.


3. De vilde roser er plantet i parcelskel i takt med udstykningen, der begyndte for ca. 60 år siden. Vilde
roser både vokser og breder sig hurtigt og kræver derfor en kontinuerlig vedligeholdelse, så de ikke breder
sig fra parcelskel ud over græsrabatterne. Rabatterne skal som minimum have en bredde, så der kan
parkeres en bil uden at blokere vejbelægningen eller dele af den.


4. På Hedegårdsvænget har vejen en bredde, der gør rabatterne smallere end på de øvrige veje, så der ikke
kan parkeres biler på rabatterne her, uden at det er til gene for trafikken. Det er vigtigt, at der også på
Hedegårdsvænget vedligeholdes vilde roser i parcelskel, så der er synlige rabatter.


5. Bestyrelsen anser det ikke for realistisk at komme tilbage til den oprindelige status med
Studebjergvænget og Lyngagervænget som vifteveje, der breder sig ud mod Heatherhill, på grund af den
karakter, området har fået som følge af 60 års vækst med træer, buske og levende hegn. Det afgørende er,
at de vilde roser vedligeholdes i parcelskel som nævnt i punkt 3, og at man dermed bidrager til et smukt
udsyn mod Heatherhill.


6. Det er bestyrelsens klare indtryk, at medlemmerne sætter pris på vores smukke sommerhusområde og
ønsker at passe godt på det. De levende hegn er med til at give området dets særlige præg.


7. Bestyrelsen skal derfor venligst opfordre alle til at være opmærksom på vedtægternes bestemmelse om
vedligeholdelse af vejrabatter og til at gøre en indsats i efteråret og/eller vinteren for at få ryddet op i vilde
roser, der har bredt sig for meget over græsrabatterne (flere har allerede været i gang og tak for det). Der
er også behov for at få rundet hjørner af i vejkrydsene Hedegårdsvænget/Studebjergvænget og
Hedegårdsvænget/Lyngagervænget samt Hedegårdsvængets udmunding i Rågemarksvej for at forbedre
oversigtsforholdene for kørende trafik.Ny bænk

Så fik vi sat vores flotte bænk op i grundejerforeningen! Idéen med bænken kom, da vi indviede vores flotte bogskab - skulle vi ikke have en bænk, hvor man lige kunne sætte sig med en bog fra skabet og bladre i den. før man besluttede sig om, man ville låne den... Samtidig kan man bruge bænken til at mødes med sine naboer til en hyggelig snak - eller som en lille pause på sine gåture i vores skønne områder. Tømrer Lars var igen på opgaven og han har lavet et formidabelt stykke arbejde. Stor tak til ham.Nyt "Pas på mig" skilt

Søren og Heidi fra Studebjergvænget har stået i spidsen for at få sat et nyt hastighedsskilt op på Rågemarksvej. Vi har jo desværre oplevet igen og igen, at skiltet blev fjernet eller ødelagt. Skiltet er en lidt anden stil og uden hastighedsbegrænsning - men blot "Pas på mig". Skiltet er super flot - og fingers crossed - det står der endnu.Studebjergslettens bytte-bog-skab

Vi har fået det flotteste bytte-bog-skab i Grundejerforeningen! Et par af vores naboer foreslog i sensommeren, at vi fik etableret et bytte-bog-skab, hvor vi kan dele bøger - og Lars Jacobsen fra Rågemarksvej påtog sig straks opgaven - og han har lavet et super flot skab. Vi har sat det op på hjørnet af Studebjergvænget og Hedegårdsvænget. Vi håber, at det vil blive brugt flittigtHusk nu at beskære roser i rabatterne

Vejby Vandforsyning har været meget hurtig og effektiv i forbindelse med de brud, der opstod i august, og i forberedelserne til at få den gamle ledning udskiftet med en ny. Det eneste problem har været at finde stophaner flere steder, fordi de er helt groet til af vilde roser. Derfor vil der som sagt blive skåret i roserne på de nævnte hjørnegrunde. I samme forbindelse vil foreningen venligst opfordre ejerne langs begge sider af Hedegårdsvænget til at trimme roserne til efteråret eller i vinter de steder, hvor de næsten rager ud over rabatterne.Hjertestarter

Der findes en hjertestarter på Rågeleje DCU Camping, Hostrupsvej 2, ved indgangen til campingpladsens kontor. Lad os håbe, vi aldrig får brug for den - men skulle uheldet være ude, har vi én inden for rimelig afstand - det tager ca. 2 minutter i bil fra vores område.


Se også: https://hjertestarter.dk/find-hjertesta…/find-hjertestartere


Og download appen: TrygFonden HjertestartHusk nu at lade strandede sælunger være

https://www.netavisengribskov.dk/forstaa-det-nu-lad-saelungen-vaere-i-fred/Billeder på hjemmesiden

Vi kan desværre ikke lægge så mange billeder på hjemmesiden, som vi gerne vil. Det domæne vi bruger, er  sat op til at være en mere "statisk" side med tekst og information - mere end en side, hvor man kan ændre indholdet med jævne mellemrum. Vi henviser i stedet til vores Facebook-side, hvor vi lægger billeder op og hvor medlemmerne også meget gerne må dele billeder - og andet relevant for medlemmerne i foreningen.


_______________________________________________________________________________________HISTORIK - her kan du tidligere nyheder i

Studebjergslettens Grundejerforening

Vejfest
Vejfesten lørdag den 6. juli 2019 blev en stor succes med lækker helstegt pattegris og masser nabohygge! Tak til alle deltagerne for at gøre det til en dejlig aften!


Velkommen til nye medlemmer

Johan Johansen, Lyngagervænget 1, har overdraget ejendommen til sine tre børn, Betina, Thomas og Kenneth. På Lyngagervænget 13 har Pia Bruhn og Jens Holck-Christiansen overdraget ejendommen til deres datter, Katrine Bruhn Holck. Og den 1. juni 2020 overtager Lisa Petersen og Allan Gade Hjort Lyngagervænget 7. Vi byder de nye medlemmer velkommen og håber, at de vil befinde sig godt i vores lille prægtige sommerhus-enklave.


Får på Heatherhill

Fårene er kommet ud på Heatherhill igen. Der var nogle, der prøvede at stikke af de første dage, og kommunen blev kontaktet. Bestyrelsen har foreslået kommunen, at der bliver sat kontaktinfomraiton op ved Heatherhill, hvis der skulle opstå problemer med fårene fremadrettet.


Generalforsamling i Grundejerforeningen Studebjergsletten 2019

Årets generalforsamling blev afholdt lørdag den 25. maj 2019. Efterfølgende blev der afholdt ekstraordinætr generalforsamling lørdag den 8. juni. Referater af begge møder findes under fanebladet "Generalforsamlinger".


Bestyrelsen 2019

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Jørgen Jensen fortsætter som formand og Tine Kampmann som næstformand. Rald Rudfeld er ny sekretær og Lars Müller kassér. Mogens Klausen bliver ny revisor, Charlotte Schmahl bestyrelsessuppleant og Jørgen P. Kock revisorsuppleant.


Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer!


Kontaktoplysninger på bestyrelsen findes under fanebladet "Kontakt".


Hjemmeside - nu også i mobilversion

Der har været lidt problemer med vores hjemmeside, når man åbnede den fra en mobiltelefon - men nu er det endelig lykkedes at få sat siden op, så vores medlemmer også kan tilgå vores hjemmeside på alle elektroniske medier.


Vand på Hedegårdsvænget

Det ser ud til, at vi har fundet en løsning på ophobningen af vand mellem Hedegårdsvænget 1 og 2 ved kraftig regn.


Formanden har det sidste halve års tid arbejdet hårdt for at finde en løsning – og har både haft kontakt til en entreprenør, der ikke kunne anvise en forsvarlig løsning, en langvarig dialog med Gribskov kommune og derudover kontakt med et par kloakmestre.


Sagen er kompliceret på grund af niveauforskellene på både Rågemarksvej og Hedegårdsvænget. Det var afgørende, at vi fandt en løsning, hvor vi ikke risikerer oversvømmelse af de lavtliggende grunde Hedegårdsvænget 1 og 2.


Vi er hen ad vejen stødt på en del udfordringer, så selvom bestyrelsen et par gange troede, at vi var tæt på en løsning, så var der alligevel flere ting, der skulle undersøges og belyses, inden vi kunne tage en endelig beslutning om en løsning.


Efter en dialog med en ny entreprenør, blev løsningen at de høje rabatter på Rågemarksvej ud for Hedegårdsvænget 1 og de høje rabatter på Hedegårdsvænget langs Hedegårdsvænget 1 og 2 er blevet skrabet af i 1 meters bredde og bragt i niveau med asfaltvejen. Rabatterne er efterfølgende tilsåret med græsfrø.


Denne løsning er efter entreprenørens anbefaling den rigtige og forsvarlige, så regnvandet kan sive naturligt væk. Og det ser ud til at virke. Efter to uger – og en masse regn – har der for første gang i flere år ikke været store vandpytter på Hedegårdsvænget! Vi krydser fingre for, at vi nu har fundet en varig løsning.Velkommen til nye medlemmer

Velkommen til vores nye naboer i Studebjergsletten: Lars Thostrup og Ivan Kristoffersen har overtaget Studebjergvænget 4.30-kilometers skiltet - stjålet igen igen....

Efter en lang periode, hvor vi havde vores 30-kilometers skilt i fred, er det desværre igen igen blevet stålet... Der er åbenbart nogen, der har set sig godt og grundigt sur på skiltet og vil gøre alt for at få det fjernet. Vi har prøvet på forskellige måder at fastgøre skiltet, men det er altså igen lykkedes for vedkommende at få det fjernet. Bestyrelsen er ved at undersøge, hvad et nyt skilt koster.Generalforsamling 20. maj 2017

Studebjergslettens Grundejerforening afholdt ordinær generalforsamling lørdag den 20. maj 2017. Referat - herunder bestyrelsens beretning - findes under fanebladet "Generalforsamlinger".


Regnskab for 2016 ligger under fanebladet "Regnskab".Bestyrelsens sammensætning

Næstformand Tine Kampmann sekretær Per Overgaard var på valg i går - begge blev genvalgt. Formand Jørgen Jensen og kasser Karsten Kragh fortsætter med deres opgaver i bestyrelsen.VEJBY NYT

Bodil og Jørn K. Madsen, Studebjergvænget 5, har venligt gjort opmærksom på, at alle medlemmer af foreningen kan hente et eksemplar af VEJBY NYT på deres adresse. Det første nummer i 2017 er udkommet og kan altså afhentes nu, og de to næste numre kan afhentes i weekenderne 2.-3. september og 11.-12. november. Hvis Bodil og Jørn ikke er hjemme, kan man finde et eksemplar i en kasse til venstre for deres hoveddør.Kystsikring ved Heatherhill

Kystsikringen har været i gang ved Heatherhill et par måneder - og nu ser det ud til at være færdigt. Der er lavet høfter - som ud for Vejby Strand - og det ser super godt ud. Stranden er blevet bred - og det ser ud til at høfterne allerede nu har en effekt. Dejligt at se, at der endelig kom gang i den længe ventede og meget nødvendige kystsikring.  Se mere information og billeder på vores Facebook-side Studebjergsletten.Udskiftning af vandledning

Vejby Vandforsyning vil udskifte hele vandledningen langs Hedegårdsvængets ulige numre. Det sker efter tre brud på den gamle ledning inden for et år. Senest ud for Hedegårdsvænget 1 og 3 og sidste år ud for nr. 7. De seneste brud er repareret, og der er vandforsyning til alle. Men den gamle ledning er så porøs, at en udskiftning af hele ledningen er nødvendig. Det vil ske fra mandag den 24. september og to uger frem. Den nye vandledning vil blive skudt ind gennem den gamle. Det betyder, at rabatterne langs de ulige numre på Hedegårdsvænget ikke skal graves op, men der vil blive skåret i de vilde roser på hjørnegrundene mellem Hedegårdsvænget og Studebjergvænget og Hedegårdsvænget og Lyngagervænget for at frilægge stophaner, der alle er placeret i matriklernes skel.


Der er den 30. august etableret en midlertidig vandforsyning fra Hedegårdsvænget 8 til hele området, og den vil fungere, så der er vand i alle sommerhuse, mens arbejdet med den nye ledning står på.


Urd!

Det ser ud til, at Urd fløj nådigt hen over Studebjergsletten. Der er ikke umiddelbart nogle store skader hos nogle i grundejerforeningen. Vejen ved Rågeleje blev igen oversvømmet - men ikke ødelagt denne gang. Se mere på vores Facebook-side Studebjergsletten.Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul

Foreningen kan se tilbage på et år, hvor en række problemer - nogle af dem går år tilbage - er blevet løst. Endelig fik vi indhegnet den sydlige del af Heatherhill og etableret færiste ved både Studebjergvænget og Lyngagervænget, og dermed kom fårene også tilbage på arealet efter flere års pause. Problemet med ophobning af store mængder vand på vejen mellem Hedegårdsvænget 1 og 2 ser også ud til at være løst efter afskrabningen af de høje rabatter langs grundene. Et jordfaldshul på hjørnet af Rågemarksvej og Hedegårdsvænget er blevet ordnet af kommunen, efter at der var konstateret et brud på en kloakbrønd. Derudover er huller i vejen på Studebjergvænget blevet repareret.Parkering i rabatter

Der er flere grundejere, der synes, at det er ærgerligt, at der bliver parkeret i rabatterne, da det blandt andet skæmmer vores smukke område. Der er ikke enighed mellem medlemmerne i grundejerforeningen om dette emne, og der heller ikke regler imod parkering i rabatterne, men overvej om du kan holde inde på egen grund. Husk hvis du eller dine gæster parkerer i rabatten, at andre biler skal kunne passere uhindret i vejens spor og uden at skulle over i modsatte rabat.Vejfest

Vil du være med i festudvalget? Bestyrelsen vil gerne støtte en ny vejfest - dog i et andet format end den første. Hvis du kunne tænke dig at være med til at planlæge en vejfest for grundejerforeningen, så kontakt bestyrelsen på studebjergsletten@live.dkNye færiste og nyt hegn

Endelig har kommunen reageret på vores henvendelser omkring færiste (se detaljer nedenfor) - og nu er der etableret færiste i stedet for låger for enden af Studebjergvænget og Lyngagervænget. Derudover er der sat helt nyt hegn op omkring den sydlige del af Heatherhill. Fårene er kommet tilbage i bakkerne.30-kilometers-advarselsskilt

Skiltet står der endnu!! Efter flere forhindringer - og det dersværre ligner hærværk og tyveri - har vi fået sat et nyt skilt op - og vi håber på, at det denne gang kan få lov til at stå i fred.Ny Facebook-gruppe

Vi har fået oprettet en Facebook-gruppe for foreningens medlemmer. Formålet med gruppen er at dele lokale nyheder, link til artikler, foto, køb og salg. Her vil altså ikke ligge formel information og dokumentation som referater og regnskaber - de vil stadig være at finde her på hjemmesiden. Idéen er have et sted, hvor vi kan dele de lidt mere uformelle ting, og vii glæder os til at se dig som medlem af gruppen!


https://www.facebook.com/groups/115530258778338/Muldvarpe

Vi er desværre hårdt ramt af muldvarpe i området. Alle grundejere opfordres til at bekæmpe muldvarpene, som bedst gøres med fælder. Foreningens fælder kan lånes hos Tine Kampmann.Bænken på Studebjerg

Heldigvis er der allerede sat en ny bænk op på "Studebjerg" med den smukke udsigt efter den gamle var blevet knækket og fjernet.


Det er dejligt at høre, at kommunen reagerer så hurtigt  - bænken er jo et særkende for Heatherhill og er placeret enestående med en fantastisk smuk udsigt til Heatherhill og Kattegat.Hybenroser på EUs "dødsliste"

Heatherhill og området i vores grundejerforening er jo nærmest berømt for vores hybenroser - men nu er de på listen over EUs "fjender i landskabet":


http://politiken.dk/klima/ECE2652360/fremmede-arter-skal-paa-eu-doedsliste/


http://nyhederne.tv2.dk/2015-03-11-naturstyrelsen-derfor-skal-hybenrosen-udryddesKystsikring

Der er som altid godt gang i diskussionerne og debatten omkring kystsikring - se mere her:


http://www.gribskovavisen.dk/index.php/nyheder/gribskov/hard-kystsikring-og-kunstige-stenrev/


http://www.gribskovavisen.dk/index.php/nyheder/gribskov/stormen-kraever-handling-nu/


http://www.sn.dk/nordsjaelland/forspil-til-bedre-kystsikring/artikel/414637


http://gribskov.lokalavisen.dk/kystsikring-i-forfald-efter-bodil-/20140819/artikler/708199040/2236
Enstemmig tilslutning til mindre ændring i vedtægterne

På den ekstraordinære generalforsamling søndag den 17. august 2014 blev en mindre ændring af vedtægternes paragraf 5 enstemmigt vedtaget. Der står nu i vedtægterne, at indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail eller pr. post til medlemmerne, hvor der tidligere kun stod pr. post. Referatet kan ses under fanebladet ”Generalforsamlinger”.Foreningen laver ikke ordning for afhentning af haveaffald/storskrald

Bestyrelsen besluttede på sit møde søndag den 17. august 2014, at foreningen ikke skal lave en ordning med afhentning af haveaffald/storskrald, som nogle medlemmer har ønsket og som blev debatteret på den ordinære generalforsamling i maj. Det sker med henvisning til, at Teknisk Udvalg i Gribskov Kommune lige før sommerferien vedtog at lave en forsøgsordning med afhentning af haveaffald og storskrald. Bestyrelsen vil kontakte kommunen for at høre, hvornår forsøgsordningen ventes at komme i gang, hvordan man tilmelder sig, og hvad det kommer til at koste den enkelte borger, der tilmelder sig ordningen. Når disse og andre relevante spørgsmål er afklaret, vil vi straks informere medlemmerne. Bestyrelsens beslutning skyldes også, at kun et fåtal af foreningens medlemmer ønsker en ordning for afhentning af haveaffald/storskrald. Døde sæler på stranden i 2014

Næstformanden blev midt i juli 2014 ringet op af et af grundjerforeningens medlemmer, som havde opdaget en død sæl på stranden, der var ved at gå i forrådnelse, og bad om at bestyrelsen kiggede på sagen. Næstformanden tog kontakt til kommunen, der fortalte, at de ikke fjerner døde sæler på stranden, men ser det som en del af naturens gang. Efterfølgende har lokalaviserne skrevet flere artikler om døde sæler på de nordsjællandske strande - de er åbenbart døde af lungebetændelse:


http://www.gribskovavisen.dk/index.php/nyheder/gribskov/saelerne-havde-lungebetaendelse/


http://www.sn.dk/gribskov/ti-doede-saeler-er-fjernet-fra-gribskovs-strande/artikel/423259Gribskovavisen

Husk den lokale netavis: Gribskovavisen, hvor man finder masser af spændende nyheder fra området samt diverse information. Link til avisen ligger også under fanebladet "Links", hvor du også finder links til andre interessante internetsider.Sommerhuse nærmer sig afgrunden

Artikel om skrænterne ved Heatherhill fra Frederiksborg Amts Avis kan ses herLidt historie fra Vejby Strand: "Da tyskerne havde befæstet Vejby Strand"

Ugeposten bragte den 5. maj 2015 en artikel om tyskernes besætning af Vejby Strand. Se billede af artiklen her. Mere om historien kan læses her.


Helsinge fra før i tiden - gruppe på Facebook

På Facebook findes en gruppe, der hedder "Helsinge fra før i tiden":


https://www.facebook.com/groups/1405892376334523/


Her lægger medlemmer af gruppen billeder og historier fra Gribskov Kommune og omegn.


Der er mange smukke, sjove og nostalgiske billeder, og hyggelige anekdoter - og endda kærlige debatter om korrekt årstal og sted - følger med.  Siden er absolut et besøg værd - bliv medlem og nyd både gammelt og nyt fra vores dejlige område her i Nordsjælland.


Især Jørgen From er flittig med billeder og historier.


• Vedtægter

Her finder du en kopi af grundejerforeningens vedtægter


Gribskov Landligger Forbund

Gribskov Landligger Forbund kan kontaktes på mail

gribskovlandligger@gmail.com


• Medlemsliste

Send en e-mail til Studebjergsletten@live.dk for at få seneste version af grundejerforeningens medlemsliste


Hvornår må jeg slå græs?

Brug af støjende redskaber må på Søn- og helligdage kun finde sted mellem kl. 10.00 og 13.00 fra Palmesøndag til den 1. september


Afbrænding af haveaffald

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i sommerhusområder. Se reglerne for afbrænding af haveaffald her 


Genbrugsstationen i Helsinge

Industrivej 4, Skærød

3200 HelsingeÅbningstider:

1/4 - 30/9 kl. 9:00 - 18:00

1/10-31/3 kl. 9:00 - 17:00


Der er åbent alle dage undtagen 24, 25, 26 og 31. december, samt 1. januar.


Nærmeste hjertestarter

Rågeleje DCU Camping, Hostrupsvej 2, ved indgangen til campingpladsens kontor.